خط مشی

- حفظ و کسب اعتبار نزد مشتریان با تولید و عرضه محصولات با کیفیت و توجه ویژه به خلاقیت و نوآوری کارکنان جهت برانگیختن تحسین مشتریان.

- توجه ویژه به تحقیق و توسعه و ارائه محصولات فراسودمند و نیز تنوع محصول از لحاظ کیفی و کمی در سبد محصولات در راستای نیاز و نظرات مشتریان و نیز استفاده از دانش و تکنولوژی روز در راستای حفظ و بهبود تضمین کیفیت و ایمنی.

- رعایت استاندارد ها و الزامات قانونی و مقرارت ملی و بین المللی مرتبط با کیفیت و ایمنی مواد غذایی.

- تلاش درجهت افزایش رضایت و برقراری ارتباط اثربخش با مشتریان و کلیه طرف های ذی نفع مرتبط با زنجیره غذایی.

- ارتقاء سطح کیفی و تحقق تولید محصول ایمن مطابق با الزامات مرتبط .

- بهبود و توسعه فرآیندهای مرتبط با تحقق محصول ایمن و بهبود زیر ساخت های بهداشتی شرکت.

-  تولید محصول سالم بر پایه طراحی علمی، بهداشتی، با ترکیبات طبیعی و کیفیتی یکنواخت مطابق با قوانین ارگانهای ذی صلاح.

- نگاه ویژه به گسترش بازارهای منطقه(کشورهای در مسیر جاده ابریشم) از طریق مطالعه و تحقیقات بازاریابی و افزایش سهم بازار در میزان صادرات لبنیات استان های خراسان.

- افزایش بهره وری اقتصادی تولید و بهینه سازی مصرف انرژی و نیز برنامه ریزی در جهت کاهش هزینه های عملیاتی و جاری سازمان.

- طرح­ریزی برنامه های عملیاتی کوتاه مدت اقتصادی بر اساس تحلیل عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار بر بهره­وری، درآمد و هزینه های سازمان.

- رویکرد ویژه به حفظ اشتغال منابع انسانی و پرورش نیروهای جوان، خلاق و نواندیش و نیز اولویت آموزش تخصصی، ایمنی شغلی و محیط زیست.

- پیشگیری از آسیب های شغلی و تلاش در جهت بهبود مداوم شرایط ایمنی و کار کارمندان و کارگران.

- تعهد به مسئولیت های اجتماعی سازمان در قبال حفاظت از محیط زیست و استفاده از منابع پایدار و صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی و تصفیه

فاضلاب ها و بازیافت پسماندها.

چشم انداز

فرآورده های لبنی بینالود نیشابور به عنوان پرافتخارترین واحد لبنی خصوصی استان های خراسان در راستای پرفروش ترین و برند اول کیفی استان های خراسان و قرارگیری در بین برندهای پیشرو صنعت لبنیات کشور در طی 4 سال آینده و حضور حداکثری در بازارهای داخلی و بازارهای کشورهای جاده ابریشم و آسیای میانه و نیز توسعه سخت افزاری
و نرم افزاری پایدار گام برخواهد داشت.