دفتر فروش مشهد: بلوار مصلی،انتهای بلوار، مرکز خشکبار، فاز 1 مصلی، غرفه 82

: 33697010-051

 دفتر فروش نیشابور: خیابان امیرکبیر، بین امیرکبیر 2 و 4

051-43359001-3

کارخانه: نیشابور، کیلومتر 21 جاده مشهد، سمت چپ، بین جایگاه های بنزین و گاز

      051-4322334 ، 051-43223285